Projekt


Kv. Hekla - Kista

Nybyggnation av kontor


Tillverkning & montering av hiss- och installationsschakt, pelare och balk, fackverksbalkar, combideck, takplåt, trappor med mera.